علی کارآگاه

طراح وب

کارشناس شبکه

علی کارآگاه

طراح وب

کارشناس شبکه

مهارت های من
برنامه نویسی
 • وردپرس
 • جوملا
 • HTML / CSS
 • Bootstrap
 • PHP / MYSQL
 • javascript
مهارت ها
 • Cpanel / Direct Admin / Plesk
 • SEO
 • Adobe Photoshop
 • Adobe illustrator
 • Adobe Connect
 • MCSE
 • Microsoft Exchange Server
 • LPIC- 1&2
 • Veeam Backup & Replication
 • CITRIX XenApp & XenDesktop
 • Tsplus
 • Xenserver
 • Hyper-V
 • Vmware VCA
 • KVM
 • Proxmox
 • VMware Horizon
 • Kerio Control
 • kerio connect
 • Fortinet Firewall
 • MTCNA
 • MTCUME
 • MTCRE
 • Elastix / issabel
 • Veritas Backup Exec
 • SolarWinds Orion
 • OpManager
تماس با من
 • شماره تماس: 0939-6487030
 • ایمیل: Alikaragah@Outlook.com
فرم تماس

  چیزی یافت نشد

  به نظر می رسد ما می توانیم چیزی را پیدا کنیم که به دنبال آن هستید. شاید جستجو بتواند کمک کند.